0

Přihlášení do mého Apetitu


Přihlášení


Nová registrace Zapomenuté heslo

SOUTĚŽ APETIT PIKNIK

SOUTĚŽ APETIT PIKNIK
sdílet:
Hrajte s námi o 9 hodnotných cen!

Užijte si s námi první letní den ve velkém stylu! Přijďte se na Apetit piknik pobavit, poznat nové chutě a soutěžit o skvělé ceny, které pro vás poskytli partneři tohoto již 4. ročníku kulinářského trhu.

 

Co můžete vyhrát?


    •    litinový hrnec ve tvaru srdce značky Staub věnuje do soutěže FLORA
    •    exkluzivní kuchařku Petra Stádníka věnuje do soutěže MAKRO
    •    dárkový poukaz na set produktů z linie uno vino a sommelier od společnosti TESCOMA
    •    kávovar PIXIE věnuje do soutěže NESPRESSO
    •    mikrovlnnou troubu s grilem věnuje do soutěže LG
    •    Weber gril One-Touch věnuje do soutěže HELLMANN’S
    •    dárkový poukaz na nákup v hodnotě 3000 Kč věnuje do soutěže H&M
    •    karton Zlatopramen Radler Original Grapefruit věnuje do soutěže ZLATOPRAMEN
    •    pečicí formu a silikonový zdobicí sáček Nordic Ware věnuje do soutěže HERA

 

Jak soutěžit?


Před hlavním vstupem na Apetit piknik, který se koná již tuto sobotu 21. června 2014, budou naše hostesky rozdávat soutěžní kartičky s vědomostní otázkou. Vyplněnou kartičku vhoďte do sběrného boxu u infostánku, kontrolní ústřižek si uchovejte pro případ výhry.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v 19 hodin ve stanu Apetitu. Držíme vám palce!

 

 

 

 

Soutěžní pravidla vědomostní soutěže APETIT PIKNIK


Tato soutěžní pravidla upravují vědomostní soutěž pořádanou časopisem APETIT (dále jen „Soutěž“)

I. Pořadatel Soutěže

BURDA Media 2000 s. r. o., Na Zátorce 90/1, 160 00 Praha 6, IČ: 25611518, DIČ: CZ25611518, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54708, (dále jen BM2000)

II. Trvání Soutěže

1.    Soutěž se koná dne 21.6. 2014 od 10:00-16:30.

III. Účast v Soutěži

1.    Soutěžícím je osoba (dále jen „Soutěžící“), která odpoví na soutěžní vědomostní otázky uvedené na soutěžní kartičce, kterou si může Soutěžící vyzvednout u pracovníků Pořadatele, kteří budou soutěžní kartičky v den konání Soutěže rozdávat.

2.    Soutěžící vyplní soutěžní kartičku a vhodí ji během dne konání Soutěže do sběrného boxu.

3.    V rámci účasti v Soutěži je Soutěžící povinen uvádět pouze pravdivé informace.

4.    Soutěžícím se může stát kdokoliv, kdo projeví zájem o účast v Soutěži a vyplní soutěžní kartičku. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli.

5.    Účast v Soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou.

IV. Výherce, výhry v soutěži a předání výher

1.    Výhrou v Soutěži jsou hmotné ceny. Konkrétní hmotné ceny a jejich počet oznámí Pořadatel v místě konání Soutěže v den jejího konání.

2.    Jedná se o vědomostní soutěž. Kritériem pro výběr výherce je počet správných odpovědí. Každý Soutěžící, jehož všechny odpovědi jsou správné, získává jednu z hmotných cen, ledaže Soutěžících se všemi správnými odpověďmi je více než hmotných cen. V takovém případě vybere Pořadatel výherce sám, a to tak, že ze Soutěžích se všemi správnými odpověďmi vylosuje výherní soutěžní kartičky v počtu odpovídajícím počtu hmotných cen.

3.    Pokud je Soutěžích se všemi správnými odpověďmi méně, než kolik je hmotných cen, získává jednu z hmotných cen i každý Soutěžící s druhým nejvyšším počtem správných odpovědí, ledaže Soutěžících s druhým nejvyšším počtem správných odpovědí je více než počet zbývajících hmotných cen. V takovém případě vybere Pořadatel výherce sám, a to tak, že ze Soutěžích s druhým nejvyšším počtem správných odpovědí vylosuje výherní soutěžní kartičky v počtu odpovídajícím počtu zbývajících hmotných cen.

4.    O výhře jsou výherci informování Pořadatelem přímo v den konání Soutěže. V případě, že výherce nebude zastižen v den konání Soutěže, vyrozumí ho Pořadatel o výhře e-mailem a na internetových stránkách www.apetitonline.cz. Pokud se nepodaří výherce Soutěže kontaktovat nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení Soutěže, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

5.    Výhra bude výherci předána osobně v den konání Soutěže, popř. zaslána na adresu, kterou Soutěžící poskytl na vyplněné soutěžní kartičce spolu se správnými odpověďmi. Pokud výherce nepřevezme výhru do 2 měsíců od ukončení Soutěže, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

V. Osobní údaje

1.    Soutěžící uděluje svou účastí v Soutěži v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas s elektronickým zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a adresa Soutěžícího ze strany Pořadatele, a to za účelem prověření platné účasti Soutěžícího v Soutěži, předání výhry a dále pro účely dle odst. 2 tohoto článku V.. Soutěžící uděluje souhlas s poskytnutím svých osobních údajů v rámci tohoto bodu na dobu 3 měsíců ode dne zahájení Soutěže. Soutěžící má právo přístupu ke svým osobním údajům a jejich opravu, a dále má právo svůj souhlas odvolat formou písemné žádosti zaslané na korespondenční adresu Pořadatele. Soutěžící je oprávněn požádat Pořadatele o vysvětlení a/nebo o odstranění závadného stavu, pokud se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Osobní údaje Soutěžící poskytují dobrovolně a budou po uplynutí 3 měsíců ode dne zahájení příslušné Soutěže ze strany Pořadatele zničeny. 

2.    Výherci dávají Pořadateli souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce a své fotografie ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách Soutěže, jakož i na jiných internetových stránkách Pořadatele, a to v souvislosti s účastí a výhrou v Soutěži.
VI. Závěrečná ustanovení
1.    Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla Soutěže, případně Soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže, bez udání důvodu.

2.    Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky pro účast v Soutěži. Pořadatel může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout konečné pořadí v Soutěži.

3.    Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele. Pořadatel má také právo vyloučit takového účastníka Soutěže, který je z těchto činností důvodně podezřelý.

4.    Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena Pořadatelem. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

 

 

 

Autor: Redakce Apetit

Apetit magazín

Obchod Apetit

Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
549 Kč
439 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč