Jahody a rajčata z českých supermarketů nepřekročily limit na pesticidy

sdílet:
U žádných rajčat a jahod zakoupených v mezinárodních obchodních řetězcích nebylo objeveno překročení limitu reziduí pesticidů. Ale dvě ze tří prokázaných látek jsou považovány za značně problematické.
„Příznivá je skutečnost, že naměřené koncentrace nepřesáhly maximální limity reziduí,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik. „Bohužel dva z prokázaných pesticidů byly pro svou nebezpečnost zařazeny na černou listinu organizace Pesticide Action Network.“

Bifenthrin a chlorpyrifos-methyl


Bifenthrin nalezený ve španělských rajčatech prodávaných v řetězci Tesco byl zařazen na listinu vzhledem k vývojové a reprodukční toxicitě. Chlorpyrifos-methyl prokázaný v rajčatech z prodejny Globus je organofosfát blokující v nervovém systému klíčový enzym acetylcholinesterázu.

O organizaci Pesticide Action Network


Odběr vzorků provedlo Centrum pro životní prostředí a zdraví v rámci mezinárodního projektu koordinovaného organizací Pesticide Action Network Europe. Analýzy provedla nizozemská pobočka laboratoře AgriQ specializované na problematiku reziduí pesticidů.

Pesticide Action Network je mezinárodní nevládní organizace pracující v Evropě i na dalších kontinentech s cílem chránit zdraví lidí a životní prostředí před negativními vlivy pesticidů.

Přehled výsledků laboratorních analýz obsahu pesticidů ve vzorcích jahod a rajčat najdete na www.bio-info.cz.

Autor: Redakce Apetit

Obchod Apetit