Přihlášení do mého Apetitu


Přihlášení


Nová registrace Zapomenuté heslo

Rodiče nemají na obědy a děti hladoví. Mají horší vývoj i prospěch, říká Jana Skopová

Brokolicové karbanátky a šťouchané brambory
ZDROJ: Apetit
sdílet:

Zeptali jsme se Jany Skopové, bývalé manažerky obecně prospěšné společnosti Women for Women (oradkyně ministryně v sociální oblasti, k čemu jsou dobré školní obědy. A dozvěděli jsme se, jaké důsledky má pro dítě hladovění.

Můžete prosím představit Women 4 Women a přiblížit, čím vším se zabývá? 
Obecně prospěšná společnost Women for Women byla založena v roce 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými, aby pomáhala ženám s dětmi, které jsou v tíživé situaci a hrozí jim ztráta bydlení. Prvním projektem naší organizace byl tříletý program Podporovaného bydlení a psychosociální pomoci, ve kterém maminky s dětmi nalezly komplexní pomoc. Tento projekt jim zajistil dotované bydlení po dobu tří let a k tomu další služby, jako je právní zastupování, sociální a finanční poradenství, psychoterapie pro sebe i děti, volnočasové aktivity, doučování a další potřebnou podporu podle jejich individuální situace.

Postupně vznikaly další projekty, které jsme vytvořili na základě potřeb. Mezi nejznámější patří projekty Obědy pro děti, který se zaměřil na žáky, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit obědy ve školní jídelně, Adoptuj Marii, což je projekt, který pomáhá samoživitelům hradit kauce na bydlení, Servis vztahů, který se soustředí na uzdravování vztahů a jeho podprojekt Servis rodiny, který realizujeme ve spolupráci s Okresním soudem v Mostě na pomoc rozvádějícím se rodičům, abychom společně minimalizovali traumata dětí.

Fotografie: Se souhlasem Jany Skopové

Také jsme naše portfolio doplnili o vzdělávací projekty The Bridge, The Career Bridge a Vědomé rodičovství, které jsou inspirovány zahraničním modelem. Dále zajišťujeme sociální poradnu a ve spolupráci s advokáty také právní poradnu. V tuto chvíli máme i pobočku v Mostě, kde navíc nabízíme i poradnu pro oběti domácího násilí.

Popíšete nám blíže projekt Obědy pro děti?
Jeho cílem je formou školního oběda pomoci dětem, jejichž rodiče se ocitli v takové životní situaci, že si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Projekt vznikl na základě reportáže pořadu České televize 168 hodin o hladovějících dětech. Původně jsme si mysleli, že tento fenomén patří spíše do učebnic dějepisu a v relativně bohatém Česku na začátku 21. století neexistují děti, které by během školního dne hladověly. Bohužel díky rychlému průzkumu jsme zjistili, že se nejedná o ojedinělý problém jednotlivců, ale že takových dětí je v naší republice překvapivě mnoho.

Téměř každé desáté školou povinné dítě v České republice, pravidelně nebo opakovaně v určitých obdobích, během školní docházky hladoví. Postihuje to především děti sociálně slabších rodin a z velké míry také děti rodičů samoživitelů. Reagovali jsme okamžitě a během tří týdnů vytvořili jednoduchý, funkční a efektivní systém. 1. 10. 2013 obědvaly první děti.

Proč je důležité, aby všechny děti měly ve škole obědy?
Naše představa byla původně řekněme především hodně „nutriční“. Mysleli jsme si, že hlad v důsledku nezaplaceného oběda je to hlavní, o co jde. Ale zkušenosti nás poučily, že to je pouze spouštěč následků. Děti bez oběda nemají dostatek energie a chuti se učit. Zhoršuje se jim prospěch i docházka. Objevují se i případy, kdy je do školy odmítají posílat i sami rodiče, protože se jednoduše stydí za to, že jim nemohou platit obědy. Nejvíc nás překvapilo, že celá tato situace vyúsťuje v postupné vyčleňování z kolektivu. Spolužáci obědvají, smějí se, mají společné zážitky ze školní jídelny a dítě bez oběda o to vše přichází. Zažívá vlastně své první společenské vyloučení.

Jinými slovy, relativně banální věc, jako je školní oběd, může mít naprosto fatální důsledky pro jeho psychický a sociální vývoj. Také jsme zjistili, že právě toto je pro samotné děti úplně to nejdůležitější. Děti nechtějí být jiné než jejich vrstevníci. Jsou závislé na nás dospělých. Když jim nepomůžeme a neumožníme jim takové základní věci, neděláme dobrou výchovnou práci. Kdybych chtěla být skutečně dramatická, asi bych řekla, že v důsledku nejde ani tak o jídlo (které je samozřejmě důležité), ale o to, v jaké zkušenosti vychováváme naše děti a čím je vybavujeme a ovlivňujeme do života.

Jak se do projektu Obědy pro děti mohou potřební žáci přihlásit?
Naším partnerem je přímo základní škola. Snažíme se jezdit do regionů za řediteli základních škol a vedoucími školních jídelen, abychom jim mohli problematiku i projekt představit. Je důležité, že můžeme přímo na místě zodpovědět praktické dotazy a rozptýlit jejich obavy. I pomoc jednomu dítěti má smysl. Moc nás těší podpora ze strany ředitelů zapojených škol. Právě oni jsou důležitým faktorem pro motivaci ředitelů, kteří se zapojením do projektu a pomocí dětem váhají. Konečně bez spolupráce pedagogů bychom se o potřebných dětech ani nedozvěděli. Proto bych chtěla poděkovat všem pedagogům, kterým osud dětí není lhostejný.

Kolik dětí evidujete nebo odhadujete, že je bez oběda?
Nyní pomáháme již více než 8 300 dětí z celé České republiky. Bohužel čísla stále rostou a pro tento školní rok odhadujeme, že bychom mohli pomoci 10 až 12 tisícům dětí. Což je velmi smutná realita. Při pohledu na ta čísla máme vždy smíšené pocity. Je nám líto, když vidíme, kolik dětí je ohroženo hladem, a zároveň jsme rádi,  že jim můžeme, také díky malým i velkým donátorům, pomoci.

Tím se dostáváme k otázce, zda je možné projekt nějak podpořit?
Srdcem projektu je transparentní účet, na který mohou přispět jednotliví dárci či podnikatelské subjekty, tedy všichni, kterým není osud hladovějících dětí lhostejný. Z tohoto účtu jsou hrazeny výlučně obědy konkrétním potřebným dětem, a tak každá koruna pomáhá. Za podporu veřejnosti jsme moc rádi. Díky ní můžeme pomáhat včas, rychle a většímu počtu dětí.

Skryt pre seznam

Související články

Autor: Lucie Velek

Apetit magazín