Přihlášení do mého Apetitu


Přihlášení


Nová registrace Zapomenuté heslo

Jak neplýtvat jídlem podle Tudorovců? Inspirujte se biblickými příběhy

Vyhazování zbytků jídla
ZDROJ: ImageProfessionals
sdílet:

Plýtvání potravinami je problém západního světa a Velká Británie není výjimkou. Dnes se ve Spojeném království ročně vyhodí více než 10 milionů tun potravin. Co by se dnešní Britové mohli od šetrných Tudorovců naučit a které náboženské příběhy jim byly inspirací?

Ve Spojeném království se každý rok vyhodí více než 10 milionů tun potravin. Některé zbytky hnijí v popelnicích. Kontejnery u supermarketů se hromadí prošlými či poškozenými ale stále poživatelnými produkty. Zabránit tomu, aby dobré jídlo skončilo v koši je důležitou součástí celosvětového boje proti změně klimatu.

Právě to si uvědomila i Eleanor Barnett, autorka knihy „A History of Food Waste and Preservation“ (Historie plýtvání a uchovávání potravin). V knize se Eleanor se zaměřila na vývoj plýtvání v posledních pěti stech letech, od tudorovské kuchyně až po současnost.

Plýtvání jídlem bylo hříšné a nemorální

Rod Tudorovců byl velmi nábožensky založený náboženské vyznání utvářelo také postoj k jídlu v celé zemi. V očích Tudorovců bylo jídlo darem od Boha, který jím udržoval život na zemi – v podobě chleba, který představoval Kristovo tělo a vína, jež byla jeho krev.

Není divu, že v té době se plýtvání jídlem považovalo za hříšné a nemorální. Z biblických příběhů čerpali velkou inspiraci jak se k potravinám chovat šetrně.

Biblické tipy, jak neplýtvat jídlem

Janovo evangelium „Krmení 5 000“ ukazuje, jak Ježíš Kristus dokázal nakrmit 5 tisíc lidí jen pěti chleby a dvěma rybami. Jednak pomocí Boží, ale také tím, že shromáždili veškeré zbytky a drobečky, takže jídla bylo pro každého dost.

Podle Janova evangelia řekl Kristus na konci jídla svým učedníkům, aby „shromáždili kousky, které zbyly“, aby „nic nepřišlo nazmar“, a nasbírali 12 plných košů zbytků.

V jiném biblickém podobenství šel boháč do pekla, protože odepřel zbytky ze své hostiny chudému a nemocnému žebrákovi Lazarovi, který následně po své smrti vstoupil do nebe. Stejně jako Lazar, u bran Tudorovců čekali chudí a hladoví, aby přijali zbytky z okázalých hostin.

Další příběh byl o Ruth, která paběrkovala z pole bohatého muže jménem Boaz podle znění ze Starého Zákona: „Až budete sklízet úrodu své země, zcela nesklidíte rohy svého pole… necháte je chudým a cizincům.“  Po tomto vzoru sbírali ti nejchudší v tudorovské Anglii zbytky po slizni, aby nakrmili sebe i své rodiny.

Zbytky pro chudé i zaměstnance dvora

V té době existovala také osoba zvaná „almužník“. Byl to církevní úředník, který měl na starosti rozdělování peněz a jídla chudým. Sbíral zbytky, ale také první odkrojené plátky masa, které byly věnované na charitu. Přebytky jídla darovali ale i ti ze skromnějších poměrů – místo toho, aby například zbylou syrovátku z výroby sýra dali prasatům, stala se výživou pro dělníky, kteří pracovali na polích.

Kromě toho, že zbytky z tudorovských kuchyní byly rozděleny mezi chudé občany, velkou část dostali také zaměstnanci, než aby se jídlo přišlo nazmar.

  • V královském paláci Alžběty I. dostávaly kuchařky, které vařily v tzv. „vývařovnách“ ještě jako bonus to, co odkapávalo z roštů a mastnotu z kotlů a pánví.
  • Právě tyto šťávy byly pro vrchnost odpad, ovšem pro chudé vzácnou surovinou, ze kteréch následně vznikly výživné a chutné masové omáčky.

V zámku hostiny, v podzámčí hlad

I přes zmíněné šetření měli lidé na vrcholu společenského žebříčku stále mnohem víc, než mohli sníst. Stoly na Alžbětinském dvoře přetékaly honosnými zákusky, pečeným masem, cukrovými sochami, dováženými víny a exotickým ovocem.

Mezitím všudypřítomný hlad vedl v 90. letech 16. století k nepokojům po celé zemi. Byl to důsledek dlouhodobé neúrody a také toho, že bohatí majitelé půdy zrušili společné pastviny pro své soukromé účely a tím se ceny mouky během několika let ztrojnásobily.

Plýtvání potravinami tehdy a dnes

Srovnat tehdejší historické události s dnešní dobou se zdá zcela rozdílné, avšak podle údajů ze září roku 2022 zveřejněných na serveru The Conversation.com potravinovou nejistotou trpí ve Velké Británii 9,7 milionů dospělých. A v celosvětovém měřítku se polovina potravin, které vyprodukujeme, vyhodí, i přesto, že 842 milionů lidí trpí chronickým hladem.

Plýtvání potravinami je dnes naléhavým problém životního prostředí. Ale tento vpád do tudorovského hospodaření s potravinami připomíná, jak je to navíc i morální problém, který odráží nerovnosti mezi chudými a bohatými. Mění to naše morální hodnoty, náš vztah k jídlu a také planetě.

Zdroje informací: TheConversation, Eferrit

Skryt pre seznam

Související články

Autor: KatkaVavrova

Apetit magazín

Obchod Apetit

Dostupný
399 Kč
279 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
399 Kč
279 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
399 Kč
279 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
399 Kč
279 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
399 Kč
319 Kč
Dostupný
399 Kč
279 Kč
Dostupný
399 Kč
279 Kč